Välkommen till Huddinge måleriservice

Vår långa erfarenhet inom måleri präglas av hantverkskunnande, kvalitet och yrkesstolthet. Vi värdesätter att alla våra kunder känner sig trygga när de anlitar oss, och våra medarbetare har lång utbildning och stor erfarenhet av alla förekommande uppgifter som rör måleriarbeten. Alla våra arbeten kvalitetssäkras och dokumenteras med egenkontroller som lämnas till kunden efter avslutat arbete.

Tveka inte att kontakta oss för en offert, Välkommen!

Miljöansvar

På Huddinge måleriservice granskar vi våra produkter och material omsorgsfullt för att uppfylla alla ställda miljökrav samt efterfölja klassificeringen av byggvarubedömningen. Vi tar vårt ansvar och återvinner allt vårt avfall samt sorterar våra överblivna färger på miljöstationer och återvinningscentraler.

Certifikat & organisationer

Copyright © Huddinge måleriservice AB 2020